Cong ty Thai Vinh info@thaivinhco.com

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật in hi-fi color
04.07.2008

Đề tài "Nghiên cứu qui trình in hi-fi (kỹ thuật Hexachrome) và triển khai ứng dụng trong điều kiện ngành in VN để nâng cao chất lượng sản phẩm in cao cấp" do Th.S Ngô Anh Tuấn, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, làm chủ nhiệm vừa được hội đồng khoa học nghiệm thu loại xuất sắc.


Công nghệ in trên đã được thử nghiệm tại Xí nghiệp in Lê Quang Lộc (TP.HCM) và một nhà in ở Malaysia. Kết quả cho thấy quá trình tách màu và xuất phim ở hai đơn vị trên rất tốt, qui trình in hoàn chỉnh và có thể ứng dụng đại trà ở nước ta.

 

Theo Th.S Ngô Anh Tuấn, hi-fi color là kỹ thuật in đạt được màu sắc gần giống như thực tế với chất lượng cao. Vì thế qui trình trên có thể ứng dụng để in bao bì và cho lợi ích kinh tế ngay: cho phép giảm số màu in, tiết kiệm chi phí mua mực và thời gian sản xuất (hiện nay các ấn phẩm cao cấp về bao bì ở nước ta có giá thành cao hơn các nước trong khu vực do sử dụng quá nhiều màu pha ngoài bốn màu in cơ bản).

 

Theo TTURL của bản tin này::info@thaivinhco.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=21

© Cong ty Thai Vinh contact: info@thaivinhco.com